dr Nazarij Buławka

Uniwersytet Warszawski
Wydział Archeologii
Archeolog

2f17574b5356240a264b0a525c4f50270c574b53565e5924584b644b5c184c5f564b61554b2a51574b5356184d59570c28584b644b5c184c5f564b61554b2a51574b5356184d595726194b28 e8P6zKUBkXm3sp5R4TDOGaddV3FrH4V caesar This page part is protected against spam bots and web crawlers. In order to be displayed you need to enable Javascript in your browser, and then reload the page.

Zainteresowania

Sektory wykopów na Gurukly Depe

Sezony badań na Gurukly Depe

Udział w wykopaliskach na innych stanowiskach

Publikacje

W druku:

W trakcie recenzji: